Karta kierowcy – co i jak?

Co to jest karta kierowcy?

Karta kierowcy jest to dokument imienny, na której znajdują się dane kierowcy oraz rejestr czasu pracy. Można posiadać tylko jedną, której nie należy użyczać, odstępować czy pozostawiać w pojeździe. Kartę kierowcy musi posiadać każda osoba kierująca pojazdem wyposażonym w tachograf cyfrowy.

Karta kierowcy - co i jak? 1Karta kierowcy - co i jak? 2

Użytkowanie karty do tachografu.

Wraz z rozpoczęciem pracy należy umieścić kartę kierowcy w tachografie i nie powinna być wyjmowana aż do zakończenia pracy.
Rejestrowane są na niej aktywności kierowcy, czas jazdy, przerwy i odpoczynki, przejechany dystans oraz pozostałe aktywności przez okres 28 dni roboczych. Do informacji znajdujących się na karcie dostęp ma pracodawca oraz służby kontrolne (ITD). Dane karty można wyświetlić na ekranie tachografu, wydrukować na drukarce, która jest w tachografie lub zgrać dane do innego komputera i tam dokonać wizualizacji.

Gdzie wyrobić kartę kierowcy?

Wszystkie niezbędne dane oraz załączniki do wyrobienia karty można złożyć poprzez internet na stronie:
https://info-car.pl/new/tachograf/uzyskaj-karte-do-tachografu
Karta zostanie dostarczona na podany adres.

Jak wypełnić wniosek o kartę kierowcy?

 1. Załóż konto w serwisie: https://info-car.pl/new/rejestracja/formularz
 2. Przygotuj niezbędne dokumenty
 3. Odpowiedz na kilka pytań, wybierz sposób złożenia wniosku https://info-car.pl/new/tachograf/uzyskaj-karte-do-tachografu/kanal-wnioskowania
 4. Uzupełnij dane i załączniki
 5. Podpisz formularz
 6. Zapłać koszt karty kierowcy w wysokości 172,20 zł*
 7. Jeśli nie potwierdzasz dokumentu elektronicznie, podpisany wniosek z załącznikami wyślij pocztą na adres:
  Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.
  ul. Karczunkowska 30
  02-871 Warszawa
  Z dopiskiem na kopercie: STC)

Wniosek o kartę kierowcy można tradycyjnie wysłać pocztą lub potwierdzić z użyciem profilu zaufanego z aplikacji mobilnej eDO App lub podpisu kwalifikowanego.
Jeśli jeszcze nie posiadasz takiej możliwości polecamy założenie z wykorzystaniem profilu zaufanego. Jedyne co potrzebujesz by podpisywać dokumenty drogą elektroniczną to osobiste konto bankowe.

Karta kierowcy - co i jak? 3

Jak przedłużyć kartę kierowcy?

Na karcie kierowcy znajduje się data wydania i wygaśnięcia ważności dokumentu, wydawana jest na okres 5 lat. Wniosek o przedłużenie należy złożyć w PWPW co najmniej 15 dni roboczych przed upływem ważności karty, ale nie wcześniej niż 60 dni przed upływem ważności karty.

Na stronie infocaru należy wypełnić wniosek online oraz załączniki, oraz odesłać kartę z kończącą się datą ważności.
https://info-car.pl/new/tachograf/uzyskaj-karte-do-tachografu

Skradziona, zgubiona lub uszkodzona karta kierowcy.

W przypadku zaistnienia okoliczność uniemożliwiających użytkowanie karty do tachografu kierowca ma w obowiązku na początku dnia pracy sporządzić wydruk z tachografu, uzupełnić danę oraz powtórzyć tą czynność po zakończeniu dnia (uwzględniając dane prowadzonego przez siebie pojazdu informacje umożliwiające identyfikację kierowcy oraz okresy innej pracy, okresy gotowości, przerw lub odpoczynku).

Kradzież trzeba formalnie zgłosić służbom w kraju, w którym do niej doszło.

W razie utraty lub uszkodzenia, można kontynuować jazdę bez ważnej karty przez maksymalnie 15 dni kalendarzowych, a w razie kontroli okazać odpowiedniego zaświadczenia umożliwiającego kontynuację jazdy bez karty. W tym celu nalezy przygotować zgłoszenie które wysyła się e-mailem na adres tachograf@pwpw.pl
Zaświadczenie zostanie wysłane na maila następnego dnia roboczego.
https://info-car.pl/new/tachograf/tachograf-zgloszenie-uszkodzenia-lub-straty-karty
Uszkodzoną lub wadliwie działającą kartę kierowcy należy zwrócić do właściwego organu (w Polsce PWPW).

Kierowca musi wystąpić o wydanie karty zastępczej do PWPW w ciągu 7 dni kalendarzowych odsyłając niesprawną kartę kierowcy jeśli powodem jest zniszczenie lub wadliwe działanie. Do wniosku nalezy dołączyć formularz reklamacyjny. Tymczasowy dokument powinien otrzymać w terminie 8 dni roboczych od złożenia wniosku.
https://info-car.pl/new/tachograf/zloz-reklamacje-karty-do-tachografu-i-uzyskaj-karte-zastepcza

Skradziona, zgubiona lub uszkodzona karta kierowcy.
W przypadku zaistnienia okolicznośc uniemożliwiających użytkowanie karty do tachografu kierowca ma w obowiązku na początku dnia pracy sporządzić wydruk z tachografu, uzupełnić danę oraz powtórzyć tą czynność po zakończeniu dnia (uwględniając dane prowadzonego przez siebie pojazdu informacje umożliwiające identyfikację kierowcy oraz okresy innej pracy, okresy gotowości, przerw lub odpoczynku).

Kradzież trzeba formalnie zgłosić służbom w kraju, w którym do niej doszło.

W razie utraty lub uszkodzenia, można kontynuować jazdę bez ważnej karty przez maksymalnie 15 dni kalendarzowych, a w razie kontroli okazać odpowiedniego zaświadczenia umożliwiającego kontynuację jazdy bez karty. W tym celu nalezy przygotować zgłoszenie które wysyła się e-mailem na adres tachograf@pwpw.pl
Zaświadczenie zostanie wysłane na maila następnego dnia roboczego.
https://info-car.pl/new/tachograf/tachograf-zgloszenie-uszkodzenia-lub-straty-karty
Uszkodzoną lub wadliwie działającą kartę kierowcy należy zwrócić do właściwego organu (w Polsce PWPW).

Kierowca musi wystąpić o wydanie karty zastępczej do PWPW w ciągu 7 dni kalendarzowych odsyłając niesprawną kartę kierowcy jeśli powodem jest zniszczenie lub wadliwe działanie. Do wniosku nalezy dołączyć formularz reklamacyjny. Tymczasowy dokument powinien otrzymać w terminie 8 dni roboczych od złożenia wniosku.
https://info-car.pl/new/tachograf/zloz-reklamacje-karty-do-tachografu-i-uzyskaj-karte-zastepcza

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

Wydanie karty kierowcy:

 • Twoje zdjęcie (białe tło, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami)
 • Skan podpisu odręcznego – nie wymagane przy składaniu papierowego podania
 • Oświadczenie o normalnym miejscu zamieszkania – oświadczenie potwierdzające, że przebywasz ponad 185 dni na terytorium Polski,
 • Oświadczenie o posiadaniu ważnego prawa jazdy – oświadczenie potwierdzające, że posiadasz ważne prawo jazdy co najmniej jednej kategorii:B, B+E, C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E, D+E,
 • Opcjonalnie:
  • Skan prawa jazdy – jeśli dokument był wydany w innym państwie niż Polska
  • Kopia lub skan świadectwa kierowcy – w przypadku prawa jazdy wydanego poza UE i AETR
  • Skan karty kierowcy – jeśli karta wydana była w innym kraju niż Polska
 • Dodatkowo:
  • Wymiana (zmiana danych osobowych, administracyjnych, kraju zamieszkania, przedłużenie)
   • kartę kierowcy należy przesłać pocztą do PWPW
  • Uszkodzenie lub wadliwe działanie karty:
   • kartę kierowcy należy przesłać pocztą do PWPW
   • oświadczenie o utracie karty
  • Zgubiona karta:
   • oświadczenie o utracie karty
  • Kradzież
   • zaświadczenie o zgłoszeniu kradzieży karty na Policji

Czy karta kierowcy jest już gotowa?

Na tej stronie można sprawdzić czy karta kierowcy jest przygotowana:
https://info-car.pl/new/tachograf/sprawdz-czy-twoja-karta-do-tachografu-jest-gotowa

Ile kosztuje karta kierowcy?

Karta kierowcy kosztuje 172,20 zł (140,00 zł netto)*.
Numer konta do wpłat:
04 1160 2202 0000 0000 6945 5545
W tytule przelewu umieść swój numer PESEL, imię i nazwisko

Ile się czeka na kartę kierowcy?

Wniosek internetowy – maksymalnie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku + czas wysyłki Poczty Polskiej.
Wniosek wysłany pocztą – maksymalnie 30 dni od dnia złożenia wniosku + czas wysyłki Poczty Polskiej.

Kary i sankcje

Za prowadzenie pojazdu bez ważnej karty kierowcy:

 • 2000 zł dla kierowcy pojazdu,
 • 2000 zł dla osoby odpowiedzialnej za zarządzanie transportem w firmie,
 • 5000 zł dla firmy transportowej.

W przypadku uszkodzenia, zgubienia lub kradzieży należy służbom kontrolnym przedstawić wydruki pobranych informacji z karty kierowcy. Za każdy dzień jazdy bez prawidłowo wykonanego wydruku zostaje nałożona grzywna w kwocie 100 zł.
Dodatkowo jeśli kierowca będzie poruszał się pojazdem powyżej 15 dni bez ważnej karty, to może zostać ukarany kolejnym mandatem w wysokości 1000 zł.

Za posiadanie lub posługiwanie się przez kierowcę więcej niż jedną własną, ważną kartą kierowcy czeka mandat w kwocie 3000 zł.

Za posługiwanie się cudzą kartą kierowcy lub cudzą wykresówką grozi mandat 3000 zł

Za niewłaściwa obsługę lub odłączenie sprawnego technicznie, homologowanego tachografu to mandat w wysokości

 • 1500 zł dla kierowcy
 • 10000 zł dla przedsiębiorstwa

Próby manipulacji przy karcie kierowcy wykryte podczas kontroli prowadzonych na drodze przez inspektorów Transportu Drogowego skutkują odebraniem uprawnień do kierowania pojazdami.

Interesuje Cię kurs CPC?

Zostaw namiary i bądź na bieżąco z informacjami na temat naszego kursu.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres email informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od OCKKT sp. z o.o.