Przykładowe pytania na egzaminie certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie

Znasz odpowiedzi na poniższe pytania?
Czy bez wspomagania się internetem udzielisz poprawnej odpowiedzi?

Kto dokonuje wpłaty do Pracowniczego Planu Kapitałowego?
A pracownik
B pracodawca
C Zakład Ubezpieczeń Społecznych
D budżet państwa ze środków Funduszu pracy

Na czym polega faktoring?
A na kontrolowaniu wykorzystania przyznanego kredytu
B na udzielaniu szybkich kredytów w miejscu siedziby klienta
C zawarciu umowy kredytowej przez dwa przedsiębiorstwa, przy czym kredytodawca przelewa kwotę przyznanego kredytu na rachunek kredytobiorcy za pośrednictwem swojego banku
D na wykupieniu przez wyspecjalizowane instytucje nieprzeterminowanych wierzytelności pieniężnych przysługujących innym podmiotom gospodarczym z tytułu dostaw towarów lub świadczenia usług

Zapraszamy na kurs Certyfikatu Kompetencji Zawodowych 15 lutego na Krzemienieckiej 2 w Łodzi

Komentarze