Letni rabat dla kandydata na kierowcę 1

Letni rabat dla kandydata na kierowcę

Jaki jest koszt zostania kierowcą zawodowym? By zostać kierowcą zawodowym kat. C trzeba posiadać prawo jazdy i kurs kwalifikacji. Kurs na prawo jazdy kat. C kosztuje 2600 zł – 30 godzin jazd Kurs na prawo jazdy kat. C+E (przyczepa) kosztuje 2700 zł – 25 godzin jazd Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej to koszt 2800 zł – […]

Bezpłatne szkolenia na kierowce zawodowego

Osoby bezrobotne Jesteś osobą bezrobotną zarejestrowaną w Urzędzie Pracy? Istnieją dofinansowania dzięki którym zrobisz  prawo jazdy za darmo lub pokryjesz koszt szkolenia na kierowcę zawodowego.  Zgłoś do powiatowego urzędu pracy chęć zwiększenia swoich kompetencji, dowiedz się jakie dofinansowanie możesz uzyskać, a my wypełnimy dokumenty i przygotujemy dla Ciebie kurs. Jesteśmy ośrodkiem z wpisem do Rejestru […]

Nowe szkolenie okresowe

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy Szkolenie okresowe – kogo dotyczy? Szkolenie okresowe kierowców zawodowych dotyczy osób które uzyskały prawo jazdy przed: 10 września 2009 roku dla kategorii C1 lub C; 10 września 2008 roku dla kategorii D1 lub D lub posiadają świadectwo kwalifikacji zawodowej (kod […]

Ciężarówka CE

Czas pracy kierowcy w 2022 r.

Najczęstszym pytaniem na kwalifikacji i certyfikacie kompetencji zawodowych jest: „Ile wynosi czas pracy kierowcy?” Zacznijmy od rozróżnienia czasu pracy i czasu jazdy. Czas pracy Czas pracy są to wszystkie czynności związane z wykonywaniem przewozu drogowego. Do czasu pracy kierowcy Zalicza się Nie zalicza się Prowadzenie pojazdu Dyżur Załadunek i rozładunek Odpoczynek dobowy Nadzór nad załadunkiem, […]

Zostań kierowcą zawodowym w 2022 roku 5

Zostań kierowcą zawodowym w 2022 roku

By zostać kierowcą zawodowym kat C lub D nie wystarczą prawo jazdy. Prawo jazdy uprawniają jedynie do poruszania się pojazdem o masie własnej ponad 3,5 t (kat. C) lub autobusem (kat. D). Nie do zarobkowego przewozu! Co możesz zrobić posiadając jedynie zdany egzamin na prawo jazdy? Przewozić pracowników lub ładunki na potrzeby własnej działalności Przemieścić […]

Profil kierowcy zawodowego wejdzie w życie pod koniec marca 2022

Już wkrótce zmienią się zasady związane z prowadzeniem kursów kwalifikacji wstępnej i szkolenia okresowego kierowców. Wprowadzony zostanie profil kierowcy zawodowego, który będzie niezbędny by zapisać się na szkolenie. w art. 2 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu: „4) profilu kierowcy zawodowego – należy przez to rozumieć zestaw […]