Zostań kierowcą zawodowym w 2022 roku 3

Zostań kierowcą zawodowym w 2022 roku

By zostać kierowcą zawodowym kat C lub D nie wystarczą prawo jazdy. Prawo jazdy uprawniają jedynie do poruszania się pojazdem o masie własnej ponad 3,5 t (kat. C) lub autobusem (kat. D). Nie do zarobkowego przewozu! Co możesz zrobić posiadając jedynie zdany egzamin na prawo jazdy? Przewozić pracowników lub ładunki na potrzeby własnej działalności Przemieścić […]

Profil kierowcy zawodowego wejdzie w życie pod koniec marca 2022

Już wkrótce zmienią się zasady związane z prowadzeniem kursów kwalifikacji wstępnej i szkolenia okresowego kierowców. Wprowadzony zostanie profil kierowcy zawodowego, który będzie niezbędny by zapisać się na szkolenie. w art. 2 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu: „4) profilu kierowcy zawodowego – należy przez to rozumieć zestaw […]