Kurs diagnosty samochodowego – wymagania dla uczestników

Chciałbyś zostać Diagnostą i wykonywać badania techniczne pojazdów? Sprawdź, czy możesz …

 • jeśli masz wyższe wykształcenie techniczne o specjalizacji związanej z pojazdami (np Inżynier Mechanik Samochodowy), możesz zostać Diagnostą Samochodowym pod warunkiem udokumentowania praktyki trwającej minimum 6 miesięcy w warsztacie samochodowym na stanowisku naprawy pojazdów lub ich obsługi
 • jeśli ukończyłeś wyższą uczelnię techniczną o innej specjalizacji niż samochodowa (np. Inżynier Informatyki), możesz zostać Diagnostą Samochodowym jeśli udokumentujesz praktykę trwającą minimum 1 rok w stacji obsługi pojazdów na stanowisku naprawy pojazdów;
 • możesz zostać Diagnostą Samochodowym będąc Technikiem Mechanikiem Samochodowym i posiadając udokumentowane praktyki trwające minimum rok w zakładzie remontującym pojazdy;
 • jeśli natomiast jesteś Technikiem, ale nie samochodowym (np. Technik Ekonomii), możesz zostać Diagnostą po przepracowaniu 2 lat przy obsłudze pojazdów

daignosta samochodowy


Głównym zadaniem Diagnosty Samochodowego jest przede wszystkim rzetelna ocena stanu technicznego pojazdu kontrolowanego.


Do głównych obowiązków Diagnosty Samochodowego zalicza się między innymi:

 • wykonywanie badań technicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • stosowanie odpowiednich metod i technik kontrolowania stanu technicznego pojazdów,
 • sprawdzanie i identyfikowanie pojazdu oraz danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym i w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK),
 • prowadzenie ewidencji przeprowadzonych badań technicznych

 

Dziś kontynuując ciągły rozwój pragniemy zaprosić Was na kurs dla kandydatów na DIAGNOSTÓW SAMOCHODOWYCH.
Kurs zaczyna się 6 stycznia o godzinie 9:00 na Widzewskiej 14 w Łodzi.

 

Kurs diagnosty samochodowego 1  Zajęcia teoretyczne

Kurs podzielony jest na V tematów i  trwa 116 godzin. Zajęcia prowadzone są na naszej sali wykładowej na ul. Krzemienieckiej 2 w Łodzi

Kurs diagnosty samochodowego 2  Zajęcia na stacji diagnostycznej

W trakcie szkolenia prowadzimy również zajęcia na stacji diagnostycznej, aby zapoznać Was w praktyce z pracą Diagnosty Samochodowego.

Diagnosta


Oferowany przez nas kurs widnieje w Polskiej Ramie Kwalifikacji Mechanik pojazdów samochodowych (723103)


Kurs diagnosty samochodowego ma na celu nadanie im kompetencji, takich jak:

 • MG.12 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
 • MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
 • MG.43 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych w zawodzie pokrewnym technik pojazdów samochodowych.

Czas poświęcony na szkolenie w naszym ośrodku z pewnością zaowocuje pozytywnym wynikiem egzaminu, a docelowo również uzyskaniem nowych kwalifikacji, które pozwolą Wam być profesjonalistą w nowym zawodzie.

Po zakończonym szkoleniu i otrzymaniu pozytywnego wyniku z egzaminu wewnętrznego otrzymują Państwo Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z którym udają się państwo do Transportowego Dozoru Technicznego który przeprowadza egzamin dla diagnostów.


Kurs Diagnosty Samochodowego – Program szkolenia

Temat I: Zajęcia dotyczące przeprowadzania okresowych badań technicznych pojazdów w zakresie sprawdzenia oraz oceny prawidłowości działania poszczególnych zespołów i układów pojazdu, w szczególności pod względem bezpieczeństwa jazdy i ochrony środowiska.

Temat II: Zajęcia dotyczące badania technicznego autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100km/h

Temat III: Zajęcia dotyczące przeprowadzania badań technicznych pojazdów przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych.

Temat IV: Zajęcia dotyczące przeprowadzania badań technicznych pojazdów przystosowanych do zasilania gazem.

Temat V: Zajęcia dotyczące przeprowadzania badań technicznych.