Kurs diagnosty samochodowego – wymagania dla uczestników

Chciałbyś zostać Diagnostą i wykonywać badania techniczne pojazdów? Sprawdź, czy możesz …

 • jeśli masz wyższe wykształcenie techniczne o specjalizacji związanej z pojazdami (np Inżynier Mechanik Samochodowy), możesz zostać Diagnostą Samochodowym pod warunkiem udokumentowania praktyki trwającej minimum 6 miesięcy w warsztacie samochodowym na stanowisku naprawy pojazdów lub ich obsługi
 • jeśli ukończyłeś wyższą uczelnię techniczną o innej specjalizacji niż samochodowa (np. Inżynier Informatyki), możesz zostać Diagnostą Samochodowym jeśli udokumentujesz praktykę trwającą minimum 1 rok w stacji obsługi pojazdów na stanowisku naprawy pojazdów;
 • możesz zostać Diagnostą Samochodowym będąc Technikiem Mechanikiem Samochodowym i posiadając udokumentowane praktyki trwające minimum rok w zakładzie remontującym pojazdy;
 • jeśli natomiast jesteś Technikiem, ale nie samochodowym (np. Technik Ekonomii), możesz zostać Diagnostą po przepracowaniu 2 lat przy obsłudze pojazdów

daignosta samochodowy


Głównym zadaniem Diagnosty Samochodowego jest przede wszystkim rzetelna ocena stanu technicznego pojazdu kontrolowanego.


Do głównych obowiązków Diagnosty Samochodowego zalicza się między innymi:

 • wykonywanie badań technicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • stosowanie odpowiednich metod i technik kontrolowania stanu technicznego pojazdów,
 • sprawdzanie i identyfikowanie pojazdu oraz danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym i w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK),
 • prowadzenie ewidencji przeprowadzonych badań technicznych

Dziś kontynuując ciągły rozwój pragniemy zaprosić Was na kurs dla kandydatów na DIAGNOSTÓW SAMOCHODOWYCH.
Kurs rozpocznie się po zebraniu się minimalnej wymaganej przez nas grupy (6 osób)

w celu uzyskania szczegółowych informacji oraz zgłoszenia się na kurs prosimy o kontakt telefoniczny 606 205 747 w godz 10:00 – 15:00

Kurs diagnosty samochodowego 1  Zajęcia teoretyczne

Kurs podzielony jest na V tematów i  trwa 116 godzin. Zajęcia prowadzone są na naszej sali wykładowej na ul. Widzewskiej 14 w Łodzi

Kurs diagnosty samochodowego 2  Zajęcia Praktyczne

W trakcie szkolenia prowadzimy również zajęcia praktyczne, przygotowujące do egzaminu praktycznego Diagnosty Samochodowego.

Diagnosta


Oferowany przez nas kurs widnieje w Polskiej Ramie Kwalifikacji Mechanik pojazdów samochodowych (723103)


Kurs diagnosty samochodowego ma na celu nadanie im kompetencji, takich jak:

 • MG.12 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
 • MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
 • MG.43 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych w zawodzie pokrewnym technik pojazdów samochodowych.

Czas poświęcony na szkolenie w naszym ośrodku z pewnością zaowocuje pozytywnym wynikiem egzaminu, a docelowo również uzyskaniem nowych kwalifikacji, które pozwolą Wam być profesjonalistą w nowym zawodzie.

Po zakończonym szkoleniu i otrzymaniu pozytywnego wyniku z egzaminu wewnętrznego otrzymują Państwo Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z którym udają się państwo do Transportowego Dozoru Technicznego który przeprowadza egzamin dla diagnostów.


Kurs Diagnosty Samochodowego – Program szkolenia

Temat I: Zajęcia dotyczące przeprowadzania okresowych badań technicznych pojazdów w zakresie sprawdzenia oraz oceny prawidłowości działania poszczególnych zespołów i układów pojazdu, w szczególności pod względem bezpieczeństwa jazdy i ochrony środowiska.

Temat II: Zajęcia dotyczące badania technicznego autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100km/h

Temat III: Zajęcia dotyczące przeprowadzania badań technicznych pojazdów przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych.

Temat IV: Zajęcia dotyczące przeprowadzania badań technicznych pojazdów przystosowanych do zasilania gazem.

Temat V: Zajęcia dotyczące przeprowadzania badań technicznych.