Kurs Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszona Uzupełniającej (KWUP)

To kurs na przewóz rzeczy lub osób dla kandydatów na kierowców zamierzających wykonywać przewóz drogowy, którzy  posiadają prawo jazdy wydane po:


  • 10 września 2009 roku dla kategorii C1 lub C
  • 10 września 2008 roku dla kategorii D1 lub D

 Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona Uzupełniająca dotyczy kandydatów na kierowców, którzy

  • posiadają już kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie przewozu rzeczy, a chcą uzyskać uprawnienia w zakresie przewozu osób i ukończyły 23 lata;
  • posiadają już kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie przewozu osób, a chcą uzyskać uprawnienia w zakresie przewozu rzeczy i ukończyły 21 la

Do kursu Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej Uzupełniającej może przystąpić każda osoba, która:

Posiada świadectwo kwalifikacji zawodowej, wydane przez uprawnionego wojewodę w zakresie kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej.


Program Szkolenia

Zakres kursu

Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona Uzupełniająca obejmuje zagadnienia z części specjalistycznej – dotyczące przewozu rzeczy lub osób.

Zajęcia teoretyczne : 32,5 godzin

Zajęcia praktyczne: 2,5 godzin jazdy w ruchu miejskim


Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona Uzupełniająca – EGZAMIN PAŃSTWOWY

Egzamin państwowy po kursie na kwalifikację wstępną ma formę testu i składa się z:


  • 10 pytań w zakresie części specjalistycznej, odpowiedniej do określonej kategorii prawa jazdy (wszystko zależy od tego, czy chcemy zdobyć uprawnienia na przewóz rzeczy, czy na przewóz osób). 

Pytania testowe mają charakter zamknięty, będąc pytaniami jednokrotnego wyboru. Testy na egzaminie są w języku polskim lub języku rosyjskim.
Żeby uzyskać pozytywny wynik na teście należy udzielić co najmniej 5 poprawnych odpowiedzi w ramach części specjalistycznej. Ilości błędów z obu części nie można sumować. W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku na egzaminie, świadectwo kwalifikacji zawodowej wydawane jest w ciągu 7 dni od daty przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego.

Skontaktuj się z nami

Przed przystąpieniem do kursu Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej musisz wykonać badania lekarskie i badania psychologiczne (możesz je wykonać u nas) a następnie z trzema dokumentami (Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej, orzeczenie lekarskie, orzeczenie psychologiczne) i zdjęciem udać się do swojego wydziału komunikacji aby dokonać wymiany prawa jazdy i uzyskać w nim wpis posiadanych uprawnień.

Pamiętaj, że przed upływem 5 lat od uzyskania Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej musisz ukończyć kolejne szkolenie okresowe, ponownie zrobić badania i wymienić prawo jazdy. I tak co 5 lat.


Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona Uzupełniająca 1

 

Cena kursu KWU obejmuje:

  • szkolenie teoretyczne,
  • jazdę w ruchu drogowym,
  • materiały edukacyjne,
  • egzamin państwowy

 

 

800 zł