Kurs Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej (KWP)

Skierowany jest do młodych kierowców zamierzających wykonywać przewóz drogowy tzw. KOD 95

Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona dotyczy kandydatów na kierowców, którzy posiadają lub zamierzają uzyskać prawo jazdy kategorii ,,C, C+E’’ po 10.09.2009 r. lub kategorii ,,D, D+E’’ po 10.09.2008 r. i chcą uzyskać świadectwo kwalifikacji zawodowej oraz:

 • zamierzają rozpocząć pracę na stanowisku kierowcy zawodowego na samochodach ciężarowych dla kategorii prawo jazdy C, C+E po ukończeniu 21 roku życia.
 • zamierzają rozpocząć pracę na stanowisku kierowcy zawodowego na autobusach dla kategorii prawo jazdy D, D+E po ukończeniu 23 roku życia.

 • Osoby, które mają prawo jazdy wydane po wyżej wymienionych datach, ale nie ukończyły odpowiedniego wieku mogą przystąpić do Kwalifikacji Wstępnej w pełnym wymiarze 280 godzin.
 • Jeśli natomiast uzyskałeś prawo jazdy przed wyżej podanymi terminami włącznie obowiązuje Cię jedynie Szkolenie Okresowe.
Skontaktuj się z nami

Do kursu Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej może przystąpić każda osoba, która:

 • jest obywatelem PL,
 • przebywa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe
 • studiuje na terenie RP (wymagane jest zaświadczenie potwierdzające ten fakt)
 • jest obywatelem innego kraju ale zamierza wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium RP, przy czym ta osoba nie jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
 • nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
 • posiada prawo jazdy dowolnej kategorii

Program Szkolenia

Zakres kursu

Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona – zakres kursu obejmuje zagadnienia z części ogólnej oraz specjalistycznej, które są zgodne z obowiązującymi przepisami, ze szczególnym uwzględnieniem art. 39b1 ustawy o Transporcie drogowym.

Zajęcia teoretyczne : 130 godzin

Zajęcia praktyczne: 10 godzin (8 godzin jazdy w ruchu miejskim oraz 2 godziny jazdy w warunkach specjalnych)

Zajęcia odbywają się w dwóch blokach

I. – kat. C, C1, C+E, C1+E
II. – kat. D, D1, D+E, D1+E

Szkolenie obejmuje tematykę związaną z racjonalnym kierowaniem pojazdem, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa, w tym:

 • znajomość właściwości technicznych i zasad działania elementów bezpieczeństwa pojazdu ;
 • umiejętność prawidłowego mocowania ładunków;
 • umiejętność zapewnienia bezpieczeństwa w związku z przewożonym towarem;
 • umiejętność zapewnienia bezpieczeństwa pasażerom ;
 • umiejętność optymalizacji zużycia paliwa.
 • umiejętności stosowania aktualnie obowiązujących przepisów związanych z transportem drogowym;
 • obsługi i logistyki (kształtowanie wizerunku firmy oraz znajomość rynku w przewozie drogowym i jego organizacji) ;
 • zagrożeń płynących z transportu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa na drodze oraz ochrony środowiska.
Skontaktuj się z nami

Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona

kończy się egzaminem teoretycznym w postaci testu składającego się z części ogólnej (dla wszystkich kategorii prawa jazdy) i części specjalistycznej (dla kat. C, C1, C+E, C1+E lub D, D1, D+E, D1+E). Po zdaniu egzaminu (przed komisją powoływaną przez wojewodę) otrzymasz Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej. Egzamin jest identyczny jak w przypadku „pełnej” kwalifikacji wstępnej.

 • 20 pytań testowych dotyczących wiedzy ogólnej,
 • 10 pytań w zakresie części specjalistycznej, odpowiedniej do określonej kategorii prawa jazdy (wszystko zależy od tego, czy chcemy zdobyć uprawnienia na przewóz rzeczy, czy na przewóz osób).

Więcej szczegółów na temat egzaminu znajdziesz tutaj


Przed otrzymaniem Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej musisz wykonać badania lekarskie i badania psychologiczne (możesz je wykonać u nas) a następnie z trzema dokumentami (Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej, orzeczenie lekarskie, orzeczenie psychologiczne) i zdjęciem udać się do swojego wydziału komunikacji aby dokonać wymiany prawa jazdy i uzyskać w nim wpis posiadanych uprawnień.

Pamiętaj, że przed upływem 5 lat od uzyskania Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej musisz ukończyć kolejne szkolenie okresowe, ponownie zrobić badania i wymienić prawo jazdy. I tak co 5 lat.


Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona 1

 

Cena kursu KWP obejmuje:

 • szkolenie teoretyczne,
 • jazdy w ruchu drogowym,
 • jazdy w warunkach specjalnych (symulator),
 • materiały edukacyjne,
3300 zł