Kurs Kwalifikacji Wstępnej Uzupełniającej (KWU)

To kurs na przewóz rzeczy lub osób dla kandydatów na kierowców zamierzających wykonywać przewóz drogowy, którzy  posiadają prawo jazdy wydane po:


  • 10 września 2009 roku dla kategorii C1 lub C
  • 10 września 2008 roku dla kategorii D1 lub D

 Kwalifikacja Wstępna Uzupełniająca dotyczy kandydatów na kierowców, którzy

  • posiadają już kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie przewozu rzeczy, a chcą uzyskać uprawnienia w zakresie przewozu osób i nie ukończyły 23 lat;
  • posiadają już kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie przewozu osób, a chcą uzyskać uprawnienia w zakresie przewozu rzeczy i nie ukończyły 21 lat.

Do kursu Kwalifikacji Wstępnej Uzupełniającej może przystąpić każda osoba, która:

Posiada świadectwo kwalifikacji zawodowej, wydane przez uprawnionego wojewodę w zakresie kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej.


Program Szkolenia

Zakres kursu

Kwalifikacja Wstępna Uzupełniająca obejmuje zagadnienia uzupełniające wiadomości związane z konkretną kategorią prawa jazdy. Zakres tematyczny kursu jest ograniczony do tych zagadnień, z którymi związany jest przewóz rzeczy lub osób (w zależności od posiadanych wcześniej uprawnień).

Zajęcia teoretyczne : 65 godzin

Zajęcia praktyczne: 5 godzin jazdy w ruchu miejskim


Kwalifikacja Wstępna Uzupełniająca – EGZAMIN PAŃSTWOWY

Egzamin państwowy po kursie na kwalifikację wstępną ma formę testu i składa się z:


  • 10 pytań w zakresie części specjalistycznej, odpowiedniej do określonej kategorii prawa jazdy (wszystko zależy od tego, czy chcemy zdobyć uprawnienia na przewóz rzeczy, czy na przewóz osób). 

Pytania testowe mają charakter zamknięty, będąc pytaniami jednokrotnego wyboru. Testy na egzaminie są w języku polskim lub języku rosyjskim.
Żeby uzyskać pozytywny wynik na teście należy udzielić co najmniej 5 poprawnych odpowiedzi w ramach części specjalistycznej. Ilości błędów z obu części nie można sumować. W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku na egzaminie, świadectwo kwalifikacji zawodowej wydawane jest w ciągu 7 dni od daty przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego.

Skontaktuj się z nami

Przed otrzymaniem Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej musisz wykonać badania lekarskie i badania psychologiczne (możesz je wykonać u nas) a następnie z trzema dokumentami (Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej, orzeczenie lekarskie, orzeczenie psychologiczne) i zdjęciem udać się do swojego wydziału komunikacji aby dokonać wymiany prawa jazdy i uzyskać w nim wpis posiadanych uprawnień.

Pamiętaj, że przed upływem 5 lat od uzyskania Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej musisz ukończyć kolejne szkolenie okresowe, ponownie zrobić badania i wymienić prawo jazdy. I tak co 5 lat.


Kwalifikacja Wstępna Uzupełniająca 1

Cena kursu KWU obejmuje:

  • szkolenie teoretyczne,
  • jazdy w ruchu drogowym,
  • materiały edukacyjne,
  • egzamin państwowy

 

 

Cena do ustalenia