Kurs prawa jazdy na samochody ciężarowe

Możesz rozpocząć najwcześniej na 3 miesiące przed ukończeniem 21 roku życia oraz musisz posiadać prawo jazdy kat. B

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest posiadanie profilu kandydata na kierowcę (numer PKK – jest to unikalny numer każdego kandydata na kierowcę)aby go uzyskać musisz udać się do Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdu w celu złożenia wymaganych dokumentów, tj:

 • orzeczenie lekarskie i psychologiczne (możesz je zrobić u nas) stwierdzające brak przeciwwskazań do prowadzenia pojazdu,
 • aktualną kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm
 • oraz wypełniony na miejscu wniosek o wydanie prawa jazdy

Prawo Jazdy kat. C 1

Kurs obejmuje:

Zajęcia teoretyczne*20 godzin

Zajęcia praktyczne*30 godzin

*możesz również samodzielnie przygotować się do egzaminu teoretycznego

*zajęcia praktyczne rozpoczynają się na placu manewrowym na ul. Maratońskiej 102a


 • Po ukończeniu całego kursu i zdaniu egzaminów wewnętrznych możesz przystąpić do egzaminu Państwowego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD) w Łodzi.

Skontaktuj się z nami

Egzamin autem z automatyczną skrzynią biegów

Możesz w naszym ośrodku uczyć się kat. C na samochodzie ciężarowym RENAULT PREMIUM z automatyczną skrzynią biegów, a po ukończonym kursie zdawać egzamin w WORD na tym samym aucie!

Prawo Jazdy kat. C 2

Koszt kursu nie ulega zmianie, ale pobieramy opłatę za podstawienie samochodu na egzamin.

Jak wygląda egzamin

Egzaminy na prawo jazdy składa się z części teoretycznej i części praktycznej. Zaliczenie części teoretycznej uprawnia do przystąpienia do części praktycznej.

Egzamin teoretyczny składa się z 20 pytań z wiedzy podstawowej i 12 z wiedzy specjalistycznej dotyczącej zdawanej kategorii prawa jazdy. Poszczególne pytania posiadają wartość punktową uzależnioną od ich trudności. W zestawie pytań podstawowych znajdzie się 10 pytań za 3 punkty, 6 pytań za 2 punkty i 4 pytania za 1 punkt. Wśród pytań specjalistycznych znajdzie się 6 pytań za 3 punkty 4 pytania za 2 punkty oraz 2 pytania za 1 punkt. Twoim zadaniem jest zdobyć co najmniej 68 z 74 możliwych do uzyskania punktów za poprawnie udzielone odpowiedzi.

 • Nie musisz zdawać egzaminu teoretycznego, jeżeli zdałeś ten egzamin przed przystąpieniem do szkolenia.
 • Jeżeli posiadasz prawo jazdy kategorii C1, nie musisz przystępować do egzaminu teoretycznego.

Egzamin praktyczny składa się z dwóch części: zadań na placu manewrowym WORD i z zadań wykonywanych przez kandydata na kierowcę w ruchu drogowym. Jeżeli zaliczysz zadania na placu manewrowym, wówczas możesz wyjechać poza ośrodek egzaminacyjny i rozpocząć egzamin w ruchu drogowym.

Jeżeli zaliczysz obie części egzaminu, wówczas możesz wystąpić do wydziału komunikacji o wydanie twojego prawa jazdy.


Warto wiedzieć

Zachęcamy do zapoznania się z dodatkowymi informacjami na temat obowiązujących przepisów.


Po otrzymaniu prawa jazdy kat. C możesz kierować:

 • Pojazdami samochodowymi o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu. Zespół pojazdów składający się z pojazdu samochodowego, którego dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 t i przyczepy lekkiej,
 • Ciągnikiem rolniczym – pojazd silnikowy skonstruowany do używania łącznie ze sprzętem do prac rolnych, leśnych lub ogrodniczych; ciągnik taki może być również przystosowany do ciągnięcia przyczep oraz do prac ziemnych. Zespół pojazdów składający się z ciągnika rolniczego i przyczepy lekkiej,
 • Pojazdem wolnobieżnym – pojazd silnikowy, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h. Zespół pojazdów składający się z pojazdu wolnobieżnego i przyczepy lekkiej,
 • Czterokołowcem – pojazd samochodowy przeznaczony do przewozu osób lub ładunków, z wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla, którego masa własna nie przekracza 550 kg w przypadku przewozu rzeczy lub 400 kg w przypadku przewozu osób,
 • Motorowerem – pojazd jednośladowy lub dwuśladowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h,
Skontaktuj się z nami

Pamiętaj aby zostać zawodowym kierowcą musisz ukończyć kurs na przewóz rzeczy.