Kurs prawa jazdy na samochód ciężarowy z przyczepą lub naczepą

Możesz rozpocząć najwcześniej na 3 miesiące przed ukończeniem 21 roku życia oraz musisz posiadać zaświadczenie o zdaniu egzaminu na kat. C lub już tę kategorię prawa jazdy posiadać

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest posiadanie profilu kandydata na kierowcę (numer PKK – jest to unikalny numer każdego kandydata na kierowcę)aby go uzyskać musisz udać się do Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdu w celu złożenia wymaganych dokumentów, tj:

 • orzeczenie lekarskie i psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań do prowadzenia pojazdu – możesz je zrobić u nas
 • aktualną kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm
 • oraz wypełniony na miejscu wniosek o wydanie prawa jazdy

Ciągnik siodłowy z naczepą

Kurs obejmuje:

Zajęcia praktyczne* – 30 godzin

* Zajęcia praktyczne rozpoczynają się na placu manewrowym przy ul.Maratońskiej 102 A w Łodzi.


 • Po ukończeniu całego kursu i zdaniu wewnętrznego egzaminu praktycznego możesz przystąpić do egzaminu Państwowego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD).
 • WORD nie przeprowadza egzaminu teoretycznego, zdajesz wyłącznie część praktyczną.

Skontaktuj się z nami

Jak wygląda egzamin?

Egzamin praktyczny składa się z dwóch części:

 • zadań na placu manewrowym WORD
 • zadań wykonywanych przez kandydata na kierowcę w ruchu drogowym. Jeżeli zaliczysz zadania na placu manewrowym, wówczas możesz wyjechać poza ośrodek egzaminacyjny i rozpocząć egzamin w ruchu drogowym.

Zadania na placu manewrowym

 1. Czynności kontrolno-obsługowe
 2. Sprzęganie przyczepy
 3. Przygotowanie do jazdy
 4. Jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu (jazda po łuku, tzw. rękaw)
 5. Losowe manewry (losujesz jeden z dwóch zestawów opisanych poniżej)
Nr Manewry do wykonania
1 Parkowanie skośne (wjazd przodem – wyjazd tyłem)
Parkowanie prostopadłe (wjazd tyłem)
2 Parkowanie prostopadłe (wjazd przodem)
Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu

Ciężarówka CE

Zadania w ruchu drogowym

 1. Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego
 2. Jazda drogami dwukierunkowymi jednojezdniowymi o różnej liczbie pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości
 3. Jazda drogami dwukierunkowymi dwujezdniowymi o różnej liczbie pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości
 4. Jazda drogami jednokierunkowymi o różniej liczbie pasów ruchu
 5. Przejazd przez skrzyżowania równorzędne
 6. Przejazd przez skrzyżowania oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu określonymi w przepisach w sprawie znaków i sygnałów drogowych
 7. Przejazd przez skrzyżowania z sygnalizacją świetlną
 8. Przejazd przez skrzyżowania, na których ruch odbywa się wokół wyspy
 9. Przejazd przez skrzyżowania dwupoziomowe (wjazd i zjazd)*
 10. Przejazd przez przejścia dla pieszych
 11. Przejazd przez torowisko tramwajowe** i kolejowe*
 12. Przejazd przez tunel*
 13. Przejazd obok przystanku tramwajowego** i autobusowego
 14. Wykonanie manewru wyprzedzania – jeżeli jest to możliwe
 15. Wykonanie manewru wymijania
 16. Wykonanie manewru zmiany pasa ruchu
 17. Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w prawo
 18. Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w lewo
 19. Wykonanie manewru zawracania na skrzyżowaniu
 20. Hamowanie do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu
 21. Zmiana biegów właściwa dla energooszczędnej jazdy (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego przeprowadzanego w zakresie prawa jazdy kategorii B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E); osoba egzaminowana powinna utrzymywać prędkość obrotową silnika w zakresie zielonego pola pracy oznaczonego na obrotomierzu pojazdu egzaminacyjnego
 22. Korzystanie z momentu obrotowego silnika podczas hamowania – stosowanie hamowania silnikiem

* Jeżeli są dostępne. Ocenę dostępności przejazdu przez torowisko kolejowe, skrzyżowanie dwupoziomowe lub tunel położone w odległości większej niż 2,5 km od placu manewrowego ośrodka egzaminowania, dokonuje egzaminator biorąc pod uwagę w szczególności: przeciętny czas trwania jazdy w ruchu drogowym, ograniczenia w ruchu, natężenie ruchu, zdarzenia drogowe.

** Dotyczy miast z komunikacją tramwajową


 • Po zaliczeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym występujesz do Wydziału Komunikacji z wnioskiem o wydanie Ci prawa jazdy.

Po otrzymaniu prawa jazdy kat. C+E możesz kierować:

 • Pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu. Zespół pojazdów składający się z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z przyczepą / naczepą, z wyjątkiem autobusu
 • Ciągnik rolniczy – pojazd silnikowy skonstruowany do używania łącznie ze sprzętem do prac rolnych, leśnych lub ogrodniczych; ciągnik taki może być również przystosowany do ciągnięcia przyczep oraz do prac ziemnych. Zespół pojazdów złożony z ciągnika rolniczego i przyczep,
 • Pojazd wolnobieżny – pojazd silnikowy, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h, z wyłączeniem ciągnika rolniczego. Zespół pojazdów złożony z pojazdu wolnobieżnego i przyczep,
 • Czterokołowiec – pojazd samochodowy przeznaczony do przewozu osób lub ładunków, z wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla, którego masa własna nie przekracza 550 kg w przypadku przewozu rzeczy lub 400 kg w przypadku przewozu osób,
 • Motorower – pojazd jednośladowy lub dwuśladowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h,

Skontaktuj się z nami

Warto wiedzieć

Zachęcamy do zapoznania się z dodatkowymi informacjami na temat obowiązujących przepisów.

Pamiętaj, aby zostać kierowcą zawodowym musisz ukończyć kurs na przewóz rzeczy.