SO – kurs na przewóz rzeczy lub osób

nazywane również kodem 95 ze względu na takie oznaczenie padające w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie wzorów dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami. Uprawnienie to umożliwia zgodne z przepisami wykonywanie zawodu kierowcy. Stanowi ono przedłużenie ważności kwalifikacji wstępnej, która jest aktualna przez 5 lat, po czym wymaga po upływie tego czasu odnowienia właśnie w formie szkolenia okresowego. Wraz ze szkoleniem okresowym, kierowca musi także przejść przez badania psychologiczne i lekarskie.


Szkolenie okresowe kierowców zawodowych dotyczy osób które uzyskały prawo jazdy przed:

 • 10 września 2009 roku dla kategorii C1 lub C;
 • 10 września 2008 roku dla kategorii D1 lub D

lub posiadają świadectwo kwalifikacji zawodowej i chcą przedłużyć jego ważność o kolejne 5 lat.


Program szkolenia

Szkolenie okresowe kierowców trwa 35 godzin:

 • 17,5 godziny zajęć z części podstawowej oraz
 • 14 godzin zajęć z części, której tematy zajęć można wymienić w zależności od zakresu obowiązków kierowcy.
 • 3,5 godziny ćwiczeń
 • W naszym ośrodku kurs na przewóz rzeczy prowadzony jest 2 razy w miesiącu.  

Terminy rozpoczęcia szkolenia okresowego:

 • 23.05.2022
 • 06.06.2022
 • 20.06.2022
Skontaktuj się z nami


Zagadnienia poruszane podczas szkolenia

1. Wizerunek firmy – obsługa klienta

 • Wizerunek firmy przewozowej:
  • bezpieczeństwo,
  • komfort podróży, nadawania i odbierania przesyłek
  • kompetentna i kulturalna obsługa,
  • warunki podróżowania, przewozu towarów,
  • niezawodność i punktualność
 • Rola kierowcy w kreowaniu wizerunku firmy
 • Sytuacje konfliktowe w pracy kierowcy
 • Warunki podróżowania a wizerunek przewoźnika
 • Systemy zarządzania w wizerunku firmy transportowej:
  • polityka systemu zarządzania,
  • księga systemu zarządzania,
  • procedura,
  • instrukcje

2. Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa

 • Właściwości techniczne pojazdu
  • Układ napędowy
  • Parametry silnika
  • Siła napędowa pojazdu
  • Jak ta wiedza wpływa na bezpieczeństwo jazdy
 • Hamowanie
  • Układy hamulcowe, budowa, zasada działania
  • Systemy bezpieczeństwa czynnego
  • Droga hamowania a droga zatrzymania się pojazdu
  • Bezpieczny odstęp warunkiem bezpieczeństwa
 • Optymalizacja zużycia paliwa
  • Czynniki eksploatacyjne
  • Rodzaje oporów ruchu działające na pojazd
  • Technika prowadzenia
  • Warunki ekonomicznej jazdy
  • Ekonomiczna jazda = bezpieczna jazda

3. Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska

 • Ochrona środowiska naturalnego przed wpływem transportu
  • Rodzaje zagrożeń środowiska naturalnego
  • Degradacyjny wpływ transportu na naturalne środowisko człowieka
  • Emisja hałasu
  • Udział transportu w zanieczyszczeniu wód
  • Zajętość terenu
  • Odpady motoryzacyjne
 • Bezpieczeństwo w transporcie
  • Bezpieczeństwo w transporcie jako problem społeczno-gospodarczy
  • Statystyki bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce
  • Społeczne skutki wypadków drogowych
  • Ekonomiczne aspekty poprawy bezpieczeństwa w transporcie
 • Logistyka
  • Logistyka transportu, zarządzanie łańcuchami dostaw
  • Centra logistyczne, zarządzanie logistyczne w transporcie osób
  • Wpływ systemów logistycznych na efektywność funkcjonowania
 • Stosowanie przepisów
  • Obowiązujące akty prawne dotyczące wykonywania przewozów drogowych
  • Zmiany w przepisach (UTD, czas pracy, itp.)
  • Stosowanie i najczęściej popełniane błędy
 • Przepisy ruchu drogowego
  • Zmiany w prawie drogowym (KodeksDrogowy)
  • Stosowane i najczęściej popełniane błędy
  • Ćwiczenia z PRD

4. Bezpieczna jazda samochodem ciężarowym lub autobusem

 • Czynniki wpływające na bezpieczeństwo prowadzenia pojazdu przez kierowcę
  • Zasadnicze czynniki wpływające na czas reakcji kierowcy
  • Czas reakcji kierowcy
  • Zależności drogi hamowania od czasu reakcji
  • Czynniki pogarszające czas reakcji
  • Wpływ infradźwięków na prowadzenie pojazdu
  • Warunki pogodowe i topograficzne
 • Elektronika w służbie bezpieczeństwa
  • Systemy czynnego i biernego bezpieczeństwa w samochodach ciężarowych i autobusach
  • Umiejętne korzystanie z systemów bezpieczeństwa
 • Odpowiedzialność kierowcy
  • Za przewożony ładunek
  • Za pasażerów
  • Wynikające z przepisów ruchu drogowego
  • Wynikające z przepisów o czasie pracy

Program kursu przewidziany jest na 35 godz, a zajęcia odbywają się przez 5 dni w tygodniu plus dodatkowe godziny praktyczne ustalane z grupą.

 • Kierowca może ukończyć szkolenie okresowe w zakresie jednego modułu szkoleniowego np: C1,C1+E,C,C+E i uzyskać wpis do kategorii z autobusami jeśli jest do tego uprawniony.
 • Po ukończeniu szkolenia okresowego nie jest przeprowadzany egzamin państwowy.  Jest tylko wydawane  świadectwo kwalifikacji zawodowej.

Z badaniami oraz zaświadczeniem o ukończeniu okresowego szkolenia kursant musi zgłosić się do odpowiedniego wydziału komunikacji gdzie następuje wymiana prawa jazdy.


Szkolenie okresowe 1

 

Cena Szkolenia Okresowego obejmuje:

 • szkolenie teoretyczne,
 • ćwiczenia na sali wykładowej,
 • materiały edukacyjne,

 

450 zł