Nowe szkolenie okresowe

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 25 marca 2022 r.
w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy

Szkolenie okresowe – kogo dotyczy?

Szkolenie okresowe kierowców zawodowych dotyczy osób które uzyskały prawo jazdy przed:

  • 10 września 2009 roku dla kategorii C1 lub C;
  • 10 września 2008 roku dla kategorii D1 lub D

lub posiadają świadectwo kwalifikacji zawodowej (kod 95 w dokumencie) i chcą przedłużyć jego ważność o kolejne 5 lat.

Formalności przed kursem

  1. Wykonanie badań: psychologicznego i lekarskiego o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowcy
  2. Utworzenie Profilu Kierowcy Zawodowego w wydziale komunikacji
  3. Dostarczenie PKZ do ośrodka szkolenia

Program szkolenia

Szkolenie okresowe realizowane odpowiednio w zakresie bloku programowego do prawa jazdy kategorii:
1) C, C+E, C1 i C1+E lub
2) D, D+E, D1 i D1+E

Szkolenie okresowe kierowców trwa 35 godzin i dzieli się na teorię i praktykę.

31,5 godziny zajęć teoretycznych:

  • 17,5 godziny zajęć z części podstawowej oraz
  • 14 godzin zajęć z części, której tematy zajęć można wymienić w zależności od zakresu obowiązków kierowcy.

3,5 godziny zajęć praktycznych

Rodzaje szkoleń

Szkolenie okresowe może być realizowane w formie:
a) kursu okresowego,
b) cyklu zajęć (obejmuje moduły realizowane w okresie 5 lat, z tym że jednorazowo realizuje się nie mniej niż jeden moduł szkolenia okresowego)

Zajęcia teoretyczne mogą być prowadzone jako wykład, seminarium lub pokaz w sali ośrodka szkolenia. Ćwiczenia pod nadzorem trenera-wykładowcy, przy użyciu komputera i specjalistycznego oprogramowania wspomagającego proces kształcenia także odbywają się w sali ośrodka szkolenia. 7 godzin zajęć jednego teoretycznego modułu może być prowadzone w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu pod nadzorem ośrodka szkolenia.

Skrócenie szkoleń

Jeśli ukończyłeś szkolenie w postaci:
1) kursu z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych,
2) szkolenia potwierdzającego kwalifikacje osób transportujących zwierzęta środkami transportu drogowego
poinformuj o tym ośrodek, a twój kurs ulegnie skróceniu.

Kursy które można skrócić:
kwalifikacja wstępna – o 28 godzin;
kwalifikacja wstępna przyśpieszona – o 14 godzin;
kwalifikacja wstępna uzupełniająca – o 7 godzin;
kwalifikacja wstępna uzupełniającej przyśpieszona – o 7 godzin;
szkolenie okresowe – o 14 lub o 7 godzin

Zajęcia praktyczne

Zajęcia praktyczne przy szkoleniu okresowym jest to nowość wynikają z nowego rozporządzenia z dnia 5 kwietnia. Minister infrastruktury określa 3,5 godziny zajęć praktycznych jako minimum niezbędne do zaliczenia szkolenia (jazda, jazda w warunkach specjalnych, ćwiczenia na placu manewrowym, ćwiczenia na sali wykładowej)

Poz. 739
Art. 13. ust 2. pkt 2
zawierający zajęcia praktyczne w postaci ćwiczeń lub zajęć praktycznych w ruchu drogowym, lub zajęć praktycznych
z jazdy w warunkach specjalnych.
Art. 13. ust 3.
Moduł, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, uznaje się za zawierający zajęcia praktyczne, jeżeli co najmniej połowę zajęć
stanowią ćwiczenia lub zajęcia praktyczne w ruchu drogowym, lub zajęcia praktyczne z jazdy w warunkach specjalnych;
ćwiczenia na placu manewrowym ośrodka szkolenia mogą być realizowane w grupie nie większej niż 10 osób.

 

Komentarze