Krótka instrukcja jak wyrobić kartę kierowcy

Czasowa nieodnawialna karta kierowcy Nieodnawialną kartę kierowcy wydaje się osobie, która nie ma normalnego miejsca zamieszkania w państwie członkowskim lub w państwie, które jest umawiającą się stroną Umowy AETR, pod warunkiem że kierowcę takiego łączy stosunek pracy z przedsiębiorstwem transportowym mającym siedzibę w państwie członkowskim wydania oraz przedstawi on świadectwo kierowcy (kartę taką wydaje się […]

Przykładowe pytania na egzaminie certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie

Znasz odpowiedzi na poniższe pytania? Czy bez wspomagania się internetem udzielisz poprawnej odpowiedzi? Kto dokonuje wpłaty do Pracowniczego Planu Kapitałowego? A pracownik B pracodawca C Zakład Ubezpieczeń Społecznych D budżet państwa ze środków Funduszu pracy Na czym polega faktoring? A na kontrolowaniu wykorzystania przyznanego kredytu B na udzielaniu szybkich kredytów w miejscu siedziby klienta C […]

Zostań kierowcą zawodowym w 2022 roku 2

Zostań kierowcą zawodowym w 2022 roku

By zostać kierowcą zawodowym kat C lub D nie wystarczą prawo jazdy. Prawo jazdy uprawniają jedynie do poruszania się pojazdem o masie własnej ponad 3,5 t (kat. C) lub autobusem (kat. D). Nie do zarobkowego przewozu! Co możesz zrobić posiadając jedynie zdany egzamin na prawo jazdy? Przewozić pracowników lub ładunki na potrzeby własnej działalności Przemieścić […]

28.01.2022 – Kurs Diagnosty Samochodowego

Pierwsze zajęcia z kursu Diagnosty Samochodowego w 2022 odbędą się w piątek 28 stycznia o godzinie 16:00 na Krzemienieckiej 2 w Łodzi. Planowany jest kurs weekendowy: piątek wieczór sobota niedziela Na pierwszym spotkaniu poznają państwo prowadzących, którzy przedstawią jak będzie wyglądał kurs, gdzie odbędą się zajęcia praktyczne, jak wygląda egzamin na diagnostę. Zapraszamy do sprawdzenia […]

Profil kierowcy zawodowego wejdzie w życie pod koniec marca 2022

Już wkrótce zmienią się zasady związane z prowadzeniem kursów kwalifikacji wstępnej i szkolenia okresowego kierowców. Wprowadzony zostanie profil kierowcy zawodowego, który będzie niezbędny by zapisać się na szkolenie. w art. 2 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu: „4) profilu kierowcy zawodowego – należy przez to rozumieć zestaw […]

nowy_kurs_cpc

Rozpoczynamy nowy kurs CPC

Rozpoczynamy zapisy na kolejny Kurs na Certyfikat Kompetencji Zawodowych.
Zapisz się na zajęcia i w przyszłości zarządzaj własną firmą transportową.

Szkolimy dalej! 3

Szkolimy dalej!

Dobra wiadomość dla przyszłych kandydatów na kierowców w przewozie rzeczy i osób oraz dla zarządzających przedsiębiorstwem! Zgodnie z informacją od rządu z dnia 2.11.2020r. szkolenia, kursy, egzaminy, testy i kwalifikowanie związane z uprawnieniami wynikającymi z przepisów o drogach publicznych, ruchu drogowym, transporcie drogowym nie są objęte zakazem w związku z wystąpieniem stanu epidemii. WORD w […]

Badania

Koniec ważności prawa jazdy – co zrobić?

Ważność badań okresowych przedłużona. Z uwagi na trudną sytuację, która dotknęła nas wszystkich na czas epidemii lub zagrożenia epidemicznego została wprowadzona między innymi zmiana w ustawie dotycząca badań psychologicznych i lekarskich kierowców…