Letni rabat dla kandydata na kierowcę 1

Letni rabat dla kandydata na kierowcę

Jaki jest koszt zostania kierowcą zawodowym? By zostać kierowcą zawodowym kat. C trzeba posiadać prawo jazdy i kurs kwalifikacji. Kurs na prawo jazdy kat. C kosztuje 2600 zł – 30 godzin jazd Kurs na prawo jazdy kat. C+E (przyczepa) kosztuje 2700 zł – 25 godzin jazd Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej to koszt 2800 zł – […]

Czy zarządzający transportem musi być równocześnie kadrowym w firmie? 2

Czy zarządzający transportem musi być równocześnie kadrowym w firmie?

Na egzaminie z certyfikatu kompetencji zawodowych należy rozwiązać dwa zadania. Jedno sprawdza wiedzę w zakresie czasu pracy kierowców, a drugie to, no cóż, albo wynagrodzenia pracownika albo koszty i leasingi firmy. W przypadku zadań z wynagrodzeń, nie trzeba posiadać szczegółowej wiedzy, znać aktualnych stawek składek (w treści zadania są podane wartości do obliczeń), ani wiedzieć […]

Bezpłatne szkolenia na kierowce zawodowego

Osoby bezrobotne Jesteś osobą bezrobotną zarejestrowaną w Urzędzie Pracy? Istnieją dofinansowania dzięki którym zrobisz  prawo jazdy za darmo lub pokryjesz koszt szkolenia na kierowcę zawodowego.  Zgłoś do powiatowego urzędu pracy chęć zwiększenia swoich kompetencji, dowiedz się jakie dofinansowanie możesz uzyskać, a my wypełnimy dokumenty i przygotujemy dla Ciebie kurs. Jesteśmy ośrodkiem z wpisem do Rejestru […]

Nowe szkolenie okresowe

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy Szkolenie okresowe – kogo dotyczy? Szkolenie okresowe kierowców zawodowych dotyczy osób które uzyskały prawo jazdy przed: 10 września 2009 roku dla kategorii C1 lub C; 10 września 2008 roku dla kategorii D1 lub D lub posiadają świadectwo kwalifikacji zawodowej (kod […]

Profil kierowcy zawodowego obowiązuje od kwietnia

PKZ – co to jest? Profil Kierowcy Zawodowego (PKZ) jest to numer identyfikujący osobę ubiegającą się o wpis lub przedłużenie kodu 95 w prawie jazdy. Będzie on niezbędny by uzyskać lub odnowić uprawnienia kierowcy na przewóz rzeczy i osób. Ma być on utworzony, udostępniany, aktualizowany i archiwizowany w systemie teleinformatycznym. Utworzenie profilu będzie konieczne by […]

Certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie – egzamin

Gdzie i kiedy? Planowane egzaminy z certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie prezentowane są na stronie Instytutu Transportu Samochodowego. Przy każdym mieście jest podany dokładny adres przeprowadzania egzaminów. Egzaminy odbywają się na weekendach. Co sobotę jest wyznaczony termin w Warszawie,  mogą także pojawić się terminy w niedzielę i piątek jeśli występuję duże zainteresowanie. Natomiast w innych […]

Ciężarówka CE

Czas pracy kierowcy w 2022 r.

Najczęstszym pytaniem na kwalifikacji i certyfikacie kompetencji zawodowych jest: „Ile wynosi czas pracy kierowcy?” Zacznijmy od rozróżnienia czasu pracy i czasu jazdy. Czas pracy Czas pracy są to wszystkie czynności związane z wykonywaniem przewozu drogowego. Do czasu pracy kierowcy Zalicza się Nie zalicza się Prowadzenie pojazdu Dyżur Załadunek i rozładunek Odpoczynek dobowy Nadzór nad załadunkiem, […]

Krótka instrukcja jak wyrobić kartę kierowcy

Czasowa nieodnawialna karta kierowcy Nieodnawialną kartę kierowcy wydaje się osobie, która nie ma normalnego miejsca zamieszkania w państwie członkowskim lub w państwie, które jest umawiającą się stroną Umowy AETR, pod warunkiem że kierowcę takiego łączy stosunek pracy z przedsiębiorstwem transportowym mającym siedzibę w państwie członkowskim wydania oraz przedstawi on świadectwo kierowcy (kartę taką wydaje się […]

Przykładowe pytania na egzaminie certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie

Znasz odpowiedzi na poniższe pytania? Czy bez wspomagania się internetem udzielisz poprawnej odpowiedzi? Kto dokonuje wpłaty do Pracowniczego Planu Kapitałowego? A pracownik B pracodawca C Zakład Ubezpieczeń Społecznych D budżet państwa ze środków Funduszu pracy Na czym polega faktoring? A na kontrolowaniu wykorzystania przyznanego kredytu B na udzielaniu szybkich kredytów w miejscu siedziby klienta C […]