Czy zarządzający transportem musi być równocześnie kadrowym w firmie? 1

Czy zarządzający transportem musi być równocześnie kadrowym w firmie?

Na egzaminie z certyfikatu kompetencji zawodowych należy rozwiązać dwa zadania. Jedno sprawdza wiedzę w zakresie czasu pracy kierowców, a drugie to, no cóż, albo wynagrodzenia pracownika albo koszty i leasingi firmy. W przypadku zadań z wynagrodzeń, nie trzeba posiadać szczegółowej wiedzy, znać aktualnych stawek składek (w treści zadania są podane wartości do obliczeń), ani wiedzieć na jaki numer konta należy je odprowadzić.

Należy obliczyć:

1. Płacę netto pierwszego kierowcy, który wykorzystał 2 dni urlopu bezpłatnego na pisemny wniosek pracownika w miesiącu obliczeniowym a dodatkowo do wynagrodzenia otrzymuje 17% dodatku stażowego. Łączną wysokość składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i zdrowotne opłacane przez pracownika.

2. Płacę brutto drugiego kierowcy, który przepracował dodatkowo ponadplanowo po 3 godziny w trzy niedziele oraz podatek dochodowy od wynagrodzenia tego kierowcy faktycznie odprowadzony do urzędu skarbowego.

Zadania z płac zaktualizowaliśmy zgodnie ze zmianami wprowadzonymi wraz z Polskim ładem. Zadanie z wynagrodzeń jest uproszczone. Obliczenia mają jedynie sprawdzić czy zarządzający transportem zatrudniając pracownika zdaję sobie sprawę z kosztów pracodawcy, konsekwencji i ograniczeń wynikających z nadgodzin i urlopów. Taka wiedza jest sprawdzana przez Instytut Transportu Samochodowego. Należy mieć na uwadze, że istnieje wiele bardziej szczegółowych zagadnień i niuansów związanych z pracą kadr i księgowości, na omówienie których zabrakłoby nam całego kursu 🙂

Zagadnienia:
płaca netto i brutto, obciążenia ubezpieczeniowe, składki na fundusze, podatek dochodowy, podstawa opodatkowania, nadgodziny, urlop bezpłatny, dodatek stażowy, koszt uzyskania przychodu, ulga podatkowa


W ramach kursu CPC prezentujemy jak takie zadania wykonać i uzyskać maksymalną liczbę punktów.
Choć każda księgowa złapałaby się za głowę 😉

Komentarze