Zostań kierowcą zawodowym w 2022 roku 1

Zostań kierowcą zawodowym w 2022 roku

By zostać kierowcą zawodowym kat C lub D nie wystarczą prawo jazdy. Prawo jazdy uprawniają jedynie do poruszania się pojazdem o masie własnej ponad 3,5 t (kat. C) lub autobusem (kat. D). Nie do zarobkowego przewozu!

Co możesz zrobić posiadając jedynie zdany egzamin na prawo jazdy?

 • Przewozić pracowników lub ładunki na potrzeby własnej działalności
 • Przemieścić pojazd (zatankować, pojechać na przegląd)

Jeśli chcesz zatrudnić się jako kierowca w firmie transportowej musisz posiadać wpis kodu 95 w prawo jazdach w rubryce 12. Jest to kod potwierdzający nabycie uprawnień. Wpisu w prawo jazdach dokonuje się w wydziale komunikacji na podstawie świadectwa kwalifikacji zawodowej. Świadectwo wydaje łódzki urząd wojewódzki po zdanym egzaminie z Kwalifikacji wstępnej przyspieszonej.

Kwalifikacja Wstępna – krok po kroku:

 1. Spełnienie warunków uczestnictwa
  Posiadanie prawo jazd kat. B. Wymóg wiekowy sprawdzisz tutaj.
 2. Badanie psychologiczne i lekarskie
  Badania należy wykonać najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia. Badanie musi mieć odpowiednią podstawę prawną i być sprecyzowane, że nie ma przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowcy. Zapraszamy do kontaktu z naszym psychologiem. Można także u nas w ośrodku uzyskać informację gdzie zrobić badanie lekarskie.
 3. Zapis na kurs
  By rozpocząć kurs kwalifikacji wstępnej należy stawić się w biurze na Krzemienieckiej 2 w celu uzupełnienia danych i sprawdzenia badań. **
 4. Szkolenie teoretyczne i praktyczne
  Kurs Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej trwa 140 godzin, w tym 130 są to zajęcia teoretyczne, 8 zajęcia praktyczne na pojeździe z systemami i 1 godzina zajęć na symulatorze. Dla zainteresowanych mamy także książkę i płytę z testami.
 5. Egzamin
  Po zakończonym kursie zostaje wyznaczony egzamin pod okiem komisji z łódzkiego urzędu wojewódzkiego. Zaraz po egzaminie są wyniki a w ciągu paru dni zostają wydane przez wojewodę świadectwa.*
 6. Wymiana dokumentów
  Do wydziału komunikacji należy dostarczyć świadectwo kwalifikacji zawodowej oraz badania i na tej podstawie dokonywany jest wpis kodu 95 w prawo jazdach.**
 7. Karta kierowcy
  Jazda samochodem wyposażonym w tachograf nakłada obowiązek posiadania przez kierowce karty kierowcy do tachografu. Kartę wydaję polska wytwórnia papierów wartościowych.

* Wkrótce egzamin ma odbywać się w WORDie.
** W marcu wchodzi w życie profil kierowcy zawodowego (patrz PKZ)

Komentarze